Batteriretur utvider sitt resirkuleringsnettverk til Europa.

Samarbeid med ledende aktører åpner dørene for opptrapping av Li-ion batteriresirkulering.

15 desember 2020 – Batteriretur kunngjør sitt partnerskap med Reneos, den nylig etablerte europeiske plattformen for innsamling og resirkulering av Li-ion-batterier. Ved å slå seg sammen med lokale batteriinnsamlings- og resirkuleringsinitiativer i Belgia, Nederland, Italia og Tyskland, vil Batteriretur bidra sin skandinaviske ekspertise til andre land og styrke sin ledende posisjon innen batterigjenvinningsteknologi. Takket være dette partnerskapet kan den europeiske industrien nå lene sig på et solid internasjonalt nettverk av batteriinnsamlings- og resirkuleringsorganisasjoner rettet mot EV-batterier, hjemmebatterier og industrielle produkter. Et nytt samarbeid med Zero Motorcycles illustrerer bransjens appetitt for et mer omfattende nettverk.

 

Eksponentiell vekst i EV-batterier.

Bruken av batterier i elektrisk mobilitet har med tiden blitt svært utbredt, og har resultert i en eksponentiell vekst av batteriproduksjonsvolum for EV-industrien. Studier indikerer videre at veksten i EV-industrien samt den vedvarende elektrifiseringen av mobilitet vil fortsette å forårsake en eksponentiell vekst i produserte batterier. En slik økning vil i sin tur føre til økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger for innsamling og resirkulering av disse batteriene. For å støtte EV-industrien som både er organisert på en europeisk og global skala, og for å skape et betydelig bidrag til sirkulær økonomi, er det nødvendig med et internasjonalt samarbeid.

 

Et unikt europeisk samarbeid med skandinavisk kunnskap.

Fordi innsamling og resirkulering av litiumionbatterier krever spesifikk kompetanse, har ledende organisasjoner innen batterigjenvinningsindustri fra Belgia, Nederland, Tyskland og Italia slått seg sammen med Norges Batteriretur for å tilfredstille kravene fra internasjonale selskaper om å skape et altomfattende nettverk.

 

Fredrik Andresen, administrerende direktør i Batteriretur: «Skandinavia har alltid vært i forkant når det gjelder resirkulering av batterier og gjenbruksløsninger. Batteriretur ser kontinuerlig etter partnerskap og måter vi kan øke og dele vår kunnskap på. Reneos er et fascinerende eksempel på hvordan samarbeid over landegrensene kan føre til miljøgevinster, og derfor er vi så ivrige å bidra med vår kunnskap.»

 

Reneos, den første europeiske plattformen for innsamling og resirkulering av EV-batterier, bygger på ekspertisen til sine lokale organisasjoner og samler dem på en felles europeisk plattform, hvilket muliggjør storskala resirkulering av Li-ion-batterier for multinasjonale selskaper. De nasjonale organisasjonene vil sikre trygg transport og lagring av slitte og skadede batterier samtidig som de oppfyller alle europeiske retningslinjer og nasjonal lovgivning for transport av farlig gods, før batteriene blir gitt et nytt liv gjennom enten gjenbruk, gjennvinning eller demontering for resirkulering. Igjennom dette arbeidet ønsker Reneos å bidra til bærekraftige løsninger for et økende antall batterier i omløp.

 

Philippe Celis, administrerende direktør i Reneos: «I løpet av de siste årene har vi sett en europeisk industri på jakt etter bærekraftige løsninger i innsamling og resirkulering av et økende antall EV-batterier på internasjonalt nivå. Reneos konsoliderer ekspertisen til flere ledende organisasjoner innen innsamling og resirkulering av slike batterier, og i tillegg blir lokale røtter opprettholdt. Vi er avhengig av lokal kunnskap fra våre partnere for å betjene våre kunder på et internasjonalt nivå med et skreddersydd tilbud for sine lokale markeder ved å ta hensyn til lokal lovgivning og sikkerhetsbestemmelser. Ved å samle ledende eksperter innen batteriresirkulering som Batteriretur, setter vi også Europa på kartet som et fullverdig batterigjenvinningssenter, noe som øker vår konkurranseevne ytterligere sammenlignet med Asia eller USA.»

 

Støtte fra bransjen.

Opprettelsen av et slikt europeisk innsamlings- og resirkuleringssystem har blitt møtt med stor entusiasme fra industrien. Siden oktober har Reneos startet med innsamling og resirkulering av brukte EV-batterier til motorsykkelprodusenten Zero Motorcycles. Selskapet har forhandlere i Benelux, Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, Storbritannia, Irland, Østerrike og Tsjekkia. Takket være  Batteriretur kan disse batteriene nå også hentes, transporteres, og behandles i Norge.

 

Danny van der Horst av Zero Motorsykler: «Som produsent av utelukkende elektriske motorsykler, blir vi konfrontert med brukte EV-batterier. Takket være vårt partnerskap med Reneos kan vi nå samle inn og resirkulere disse batteriene på en tilfredstillende måte. Dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan vår bransje kan strekke oss ekstra med et internasjonalt nettverk.»

 

 

Om Batteriretur.

Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Helt fra Lindesnes i sør til Norges nordligste punkt Kinnarodden. til og med på Svalbard samler vi inn batterier av alle typer! Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip.

 

Om Reneos.

Reneos er et europeisk nettverk av nasjonale markedsledere innen batteriinnsamling: Bebat i Belgia, GRS i Tyskland, Cobat i Italia, Batteriretur i Norge og Stibat i Nederland. Takket være den enkelte nasjonale ekspertisen, tilbyr Reneos et komplett utvalg av tjenester: juridisk samsvar, logistikk, lagring, resirkulering, gjenbruk og mer. Reneos samarbeider med compliance-organisasjoner i de fleste land, og bygger på et omfattende nettverk. I noen land har Reneos partnerskap med kommersielle innsamlingsorganisasjoner.

 

I samarbeid med markedsledere i batteri innsamling kan Reneos gi tilgang og synergier som ingen andre kan.

 

Pressekontakt

Per Magnus Karlsson

Kommunikasjonssjef

Tlf: 99 43 24 32

pm@batteriretur.no