Visste du at det kan oppstå kortslutning og brann dersom batterier ikke behandles riktig?

Det kan bli brann om et batteri havner i en avfallskvern på et avfallsanlegg og det er noe brennbart i nærheten. Det er derfor viktig at man sorterer batterier fra annet avfall, også fra restavfallet. Husk å tape polene på batterier før du leverer dem inn til gjenvinning.

Batterier er energilagringsenheter. Alle batterier, uansett kjemi, form og størrelse, vil alltid inneholde noe restenergi når de kasseres. Derfor er det en viss risiko for kortslutning når batteriene samles inn. Kortslutning kan skje dersom polene på batteriene kommer i kontakt med hverandre, eller hvis batteripolene kommer i kontant med f.eks metaller.

Reglene er enkle:
* Sett en tapebit over polene på batteriene for å sikre mot kortslutning.
* Ingen batteri skal i restavfallet.
* Alle batterier skal samles inn for gjenvinning!

Mvh Kari
Miljøingeniør og Sikkerhetsrådgiver