Nytt år – nye muligheter

Vi vet at det har vært tilløp til branner og branner på flere avfallsanlegg og i renovasjonsbiler i Norge de siste årene, og at feilsorterte litiumbatterier kan ha vært årsak til noen av disse brannene.

Vi har akkurat startet på et nytt år, 2024 og har alle en mulighet til å bidra slik at det oppstår færre branner både på avfallsanlegg eller i renovasjonsbiler rundt omkring i hele landet. La oss sammen gjøre det vi kan, for å gjøre arbeidshverdagen til ansatte på disse anleggene og i bilene litt tryggere fremover.Start det nye året med gode vaner og lever alle batterier inn til gjenvinning, enten på nærmeste miljøstasjon eller butikken der du kjøper nye batterier. Tape polene på batteriene før du leverer dem inn – da har du gjort ditt!

Gjør du dette, har du samtidig bidratt til å gjøre arbeidshverdagen tryggere for de som henter restavfall hjemme hos deg. Batterier i restavfallet kan utgjøre en brannfare enten under transporten i renovasjonsbilen eller på anlegget der restavfallet håndteres. Ingen batterier, uansett størrelse eller form skal i restavfallet. Vi i Batteriretur skal sørge for at batteriene blir gjenvunnet – da gjør vi vårt!

Godt nytt år!

Sikkerhet først – alltid!
Mvh Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur