Innovative løsninger gir nye muligheter

Høsten 2020 startet Batteriretur utviklingen av et moderne logistikksystem for å kunne ta i bruk mer integrerte løsninger for våre kunder, transportører, og oss selv.

Vårt nye logistikksystem vil kunne gi våre kunder og samarbeidspartnere bedre muligheter til å spore sine leveringer og å få bedre totaloversikt, også økonomisk.

Det er bygd opp en ny innmeldingsside for batterileveranser, hvor også bestilling av rekvisita kan gjøres. Mange vil nok kjenne igjen innmeldingssiden slik den er i dag, men forskjellen vil være integrasjonene som er lagt til, og mulighetene det vil gi både våre samarbeidspartnere og oss.

Jeg nevner:

  • Nytt ordresystem
  • Catchweighing/Automatisk veiing
  • Transportplanlegger
  • Digital sporbarhet på batterier til gjenvinning
  • Min portal med oversikt over økonomi, statistikker på mengder, rekvisita med mer

I løpet av kort tid vil systemet gå inn i testfase. Her luker vi bort eventuelle feil og håper på en lansering i løpet av våren.

Vi gleder oss til dette skal gjennomføres og håper dere vil få en positiv opplevelse med vårt nye system.

Hilsen

Tor-Henrik

Driftssjefen i Batteriretur