Sikkerhet ved håndtering av høyenergibatterier

Fokus på sikkerhet har alltid hatt høy prioritet i Batteriretur, og vi tenker selvsagt ikke å ha mindre fokus på sikkerhet i fremtiden.

Fokus på sikkerhet har alltid hatt høy prioritet i Batteriretur, og vi tenker selvsagt ikke å ha mindre fokus på sikkerhet i fremtiden. Vi vet at antallet høyenergibatterier, sånn som Li-ionbatterier fra el- og hybridbiler vil øke i returstrømmen fremover. Da er sikker håndtering spesielt viktig, ikke bare for at alle skal kunne gå hjem fra jobb hver dag, men også for at alle skal ha en arbeidsplass å gå til neste dag. Det å jobbe med, emballere eller transportere høyenergibatterier innebærer en viss risiko, og for å kunne håndtere dette på en trygg og sikker måte er god opplæring, kunnskap og kompetanse viktig i alle ledd.
Høyenergibatterier er farlig gods og må emballeres og merkes ihht ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods på vei/jernbane. Det stilles krav til både avsender, transportør og mottaker av farlig gods, og dette bør alle som jobber med høyenergibatterier ha kunnskap om og gjøre seg kjent med.
Før batteriene skal emballeres for transport er det viktig at de som jobber med høyenergibatteriene følger Batterireturs anbefalinger og retningslinjer for sikker håndtering av batteriene. Det nødvendig med kunnskap og kompetanse om batteriene, og det er viktig å kjenne til risikoen ved håndtering av dem. Det er jo når vi kjenner risikoen vi kan ta forholdsregler og sette i verk de tiltakene som gjør at vi reduserer faren for skader på mennesker eller materiell.
Batteriretur har utarbeidet en egen veileder for håndtering av høyenergibatterier. Denne har du som samarbeidspartner tilgang til via vår nettside www.batteriretur.no og «Registrering/bestilling av retur for hybrid- og el-bilbatterier». Det er bare å logge inn å laste ned veilederen.
Ta gjerne kontakt med Batteriretur dersom du har spørsmål angående håndtering av høyenergibatterier.
Sikkerhet først – alltid!
Hilsen Kari
Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur