Enova støtte til gjenvinningsverk hos HydroVolt i Fredrikstad, som skal driftes av Batteriretur

Hydro og Northvolts planlagte pilotanlegg hos Batteriretur, for resirkulering av brukte elbilbatterier fra det norske bilmarkedet mottar 43,5 millioner kroner i støtte fra Enova. Målet er å starte bygging av fabrikken tidlig i 2021

Sammen med det svenske batteriselskapet Northvolt kunngjorde Hydro i juni at de etablerer selskapet Hydro Volt for å bygge et pilotanlegg for resirkulering av materialer fra brukte elbilbatterier. Anlegget som planlegges bygget hos Batteriretur i Fredrikstad vil bli det første av sitt slag i Norge og vil være av de teknologisk mest avanserte resirkuleringsanleggene i verden.

Pilotanlegget i Fredrikstad vil i høy grad bli automatisert og utformet for knusing og sortering av batterier. Det vil ha kapasitet til å behandle mer enn 8.000 tonn batterier hvert år, med mulighet for senere kapasitetsutvidelse. Anlegget er forventet å koste om lag 120 millioner kroner.

Anlegget skal driftes av Batteriretur, og administrerende direktør i Batteriretur, Fredrik Andresen, skal fungere som administrerende direktør også i Hydro Volt.

https://www.hydro.com/no-NO/media/news/2020/resirkuleringspilot-mottar-enova-stotte/