Alle batterier skal samles inn for gjenvinning

Alle batterier, uansett form, størrelse eller kjemi skal samles inn for gjenvinning, og ingen batterier skal i restavfallet. Batterier kan utgjøre en brannrisiko dersom de havner i restavfallet, og vi kaster også verdifull råvare hvis vi ikke samler dem inn.

Batterier er energilagringsenheter de vil alltid inneholde noe restenergi når de kasseres. Dette innebærer at det vil være en viss risiko for kortslutning når batteriene samles inn. Kortslutning kan skje dersom polene på batteriene kommer i kontakt med hverandre, eller hvis batteripolene kommer i kontant med f.eks metaller. Sett en tapebit over polene på batteriene for å sikre mot kortslutning før du leverer dem inn.

Kortslutning kan også forekomme dersom batterier havner i avfallskvern på avfallsanlegg. Det er derfor viktig at man unngår å kaste dem i restavfallet.

Lever de kasserte batteriene dine til nærmeste lokale miljøstasjon eller på butikken som selger slike batterier. Da er du ikke bare med på å redusere faren for brann i restavfallet og på avfallsmottaket, men du er også med på å sikre at materialene i batteriene gjenvinnes og kan brukes i nye produkter.

Ingen batteri skal i restavfallet.
Alle batterier skal samles inn for gjenvinning.
Tape polene.
Sikkerhet først – alltid!

God sommer!
Kari, Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur