Alle batterier skal samles inn for gjenvinning

Mørketida er over, lyset er tilbake og kanskje du har ryddet i skuffer, skap eller boder. Ja til og med rydda i garasjen også. Mulig det dukket opp noen gamle brukte batterier under ryddinga, og hva gjør du med dem?

Du levere selvfølgelig batteriene til nærmeste mottaksstasjon, eller tar dem med og leverer dem inn på butikken. Det må være en butikk som selger samme type batteri.

Hvorfor skal du levere inn de gamle batteriene?

Det er flere gode grunner til det. Alle batterier skal samles inn og ingen batterier skal i restavfallet. Den ene grunnen er at noen batterier inneholder bly eller kadmium.  Bly og kadmium er miljøskadelige miljøgifter som ikke skal spres i naturen, men tas forsvarlig hånd om gjennom håndtering og materialgjenvinning. En annen grunn er at alle batterier inneholder også andre stoffer som kan gjenvinnes, og en tredje grunn er at vi reduserer risikoen for brann i restavfall eller på avfallsmottaket.

 

Innsamling og gjenvinning

Batteriretur har drevet med innsamling av batterier siden 1994, og vi har i alle år sendt batteriene til gjenvinning. Når vi snakker om gjenvinning, er det selvfølgelig materialgjenvinning vi snakker om. Når du leverer dine brukte batterier til gjenvinning er du ikke bare med på å redusere faren for at miljøgifter spres i naturen eller hindre brann i restavfallet eller på avfallsmottaket. Du er også med på å sikre at materialene i batteriene gjenvinnes til bruk i nye produkter.

Tape poler

Batterier er energilagringsenheter og de vil alltid inneholde noe restenergi når de kasseres. Dette innebærer at det vil være en viss risiko for kortslutning når batteriene samles inn. Kortslutning kan skje dersom polene på batteriene kommer i kontakt med hverandre, eller hvis batteripolene kommer i kontakt med f.eks metaller. Sett en tapebit over polene på batteriene for å sikre mot kortslutning før du leverer dem inn. Kortslutning kan også forekomme dersom batterier havner i avfallskvern på avfallsanlegg. Det er derfor viktig at man unngår å kaste dem i restavfallet.

Du taper poler og leverer inn batteriene, – da har du gjort ditt!

Batteriretur samler inn og sender batteriene til gjenvinning, – da har vi gjort vårt!

Sammen har vi sikret verdifull råvare som kan gjenvinnes og brukes i nye produkter!

Sikkerhet først – alltid!

Nyt lyset, snart er det vår!
Kari, Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur