For innsamlere

Som innsamler har du avtale med Batteriretur om levering av kasserte batterier gjennom vårt system. Avtalen gir deg tilgang til informasjon og tilbud om opplæring om sikker håndtering og emballering av batterier.

Veiledere

Batteriretur har utarbeidet veiledere for håndtering av de ulike batteriene og disse har du som innsamler fri tilgang til. Veilederne er datert, de revideres jevnlig og siste versjon vil alltid være tilgjengelig på nettsiden.

Våre tre veiledere finner du her:

Veiledere er under revidering. Ta kontakt med oss dersom du ønsker veiledere.

Lov og forskrifter

Innsamling og gjenvinning av batteri er underlagt krav i ulike lover og forskrifter.

Rekvisita

For å gjøre jobben din som innsamler enklere tilbyr vi en del rekvisita for emballering og håndtering av batteriene.

 

Innmelding av batterileveranser

Siste nytt fra bloggen

Les mer
Les mer