Kategori: forside


Hva vi gjør

Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Helt fra Lindesnes i Sør til Norges nordligste punkt Kinnarodden. Ja til og med på Svalbard samler vi inn batterier av alle typer! Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip.

Engasjement

Ved å delta i ulike forum og faggrupper i inn- og utland skaffer vi oss kunnskap om batteriene og den iboende risikoen de ulike batteritypene innehar. Dette bidrar til at vi som organisasjon ta avgjørelser basert på kunnskap og kompetanse.