Forsterket fokus på gjenvinning

Den nylig holdte IARC-konferansen i Berlin manifesterte det internasjonale fokus som nå er på gjenvinning.Det er helt klart at vi snakker om et paradigmeskifte. Grunnleggende tankesett vil endre seg og den teknologiske utvikling skjer raskere enn de fleste klarer å følge med på. Denne raske utviklingen kombinert med det forsterkede fokus på miljø, skaper til sammen helt nye forutsetninger for framtidens løsninger.Endringer vil skje i et omfang som kan ta pusten fra noen og enhver.

Stor internasjonal interesse

I dette bildet er det hyggelig å konstatere at interessen for Batteriretur er stor. Vårt utviklingsarbeid ved anlegget i Sandefjord og har nå pågått i fem år og interessen på den internasjonale arenaen, som i Berlin, er faktisk større enn noen gang. Dette skaper store muligheter for oss. Ikke minst har vi en spennende dialog med europeisk bilindustri.

Ruster oss for nye utfordringer

I disse dager starter byggingen av vårt nye anlegg på Øra i Fredrikstad. Når dette står ferdig vil Batteriretur være enda bedre rustet til å møte de nye utfordringer som kommer men samtidig gripe de mulighetene vi ser komme innenfor batteribransjen.

[…] Les også: Forsterket fokus på gjenvinning […]

-->