Kunnskap og kompetanse…….!!

Vi øker kompetansen i Batteriretur, og to nye Kvalitetskoordinatorer er klar for videre jobb med kvalitetsledelse.

Batteriretur har sen starten 1993 vart opptatt av kvalitet, både på det arbeide vi gjør og på Batteriretur’s medarbeidere. Nå så øker vi kompetansen ytterliggere.

Två nye Kvalitetskoordinatorer er klare for videre jobb med kvalitetsledelse!

Vi gratulerer Kari Bang og Ronny Nordeng med det…!! 😊