Batteriretur er ledende

I 25 år har Batteriretur sørget for effektive og sikre løsninger for innsamling av batterier.

Enda et nytt skritt fremover

For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen og med vår nylige investering av en helt ny sorteringsmaskin ved vårt anlegg i Fredrikstad, har vi tatt enda et nytt skritt fremover. Dette er en helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens hvor småbatteriene sorteres til rene fraksjoner. Et annet eksempel på at vi ønsker å ligge forkant er behandlingen av batterier fra elektriske kjøretøy. Her sørger vi for utvikling av ledende løsninger for sikker håndtering, demontering, gjenbruk og gjenvinning. Dette er to av flere eksempler som viser at Batteriretur rent teknologisk er helt i front internasjonalt. Og det handler om miljøet: Å bidra til et godt miljø har alltid vært og vil alltid være i fokus for oss.

En annen miljøfaktor: Reduksjon av transport med lastebiler er et resultat av Batterireturs lokalisering på Øra i Fredrikstad. Mindre på vei og mer på vann, er bra for miljøet.

En bransje i forkant

Batteribransjen har alltid ligget i forkant av å realisere det som i dag er et politisk moteord; nemlig sirkulærøkonomi. Det finnes knapt en bransje som i så mange år har hatt så høy grad av gjenvinning som batteribransjen. Vi er glade for at Norsk Senter for sirkulærøkonomi nå leier lokaler av oss og samtidig har jeg blitt valgt inn i styret for selskapet.

Alt dette understreker at Batteriretur mener alvor når vi fokuserer på sirkulærøkonomi. Et av fokusområdene fremover vil være å videreutvikle eksisterende løsninger og systemer. Men vel så viktig vil det være å finne nye veier og muligheter i sirkulærøkonomien. Vi skal utvikle flere nye løsninger på vegne av våre medlemmer, leverandører og miljøet. Dette så vi sammen er rustet på best mulig måte for fremtiden, for den er elektrisk dere.


Skrevet av: Fredrik Andresen