Klart for Norges største miljødugnad for barn!

Mandag 12.april går startskuddet for Batterijakten 2021. I løpet av tre uker skal over 14.000 fjerdeklassinger fra hele landet konkurrere om å samle inn flest mulig brukte batterier og levere dem til gjenvinning.

Batterijakten er en landsdekkende skolekonkurranse for fjerdeklasse, hvor elevene lærer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre på å ta vare på jordas ressurser.

Dette er den niende utgaven og Miljøagentene håper dugnaden kan bli et lyspunkt i et år med restriksjoner og nedstenging.

Pandemien hindrer oss ikke i å gjøre en innsats for miljøet. Barn er flinke til å finne løsninger, og vi gleder oss til å se nye og spennende måter å samle inn husholdningsbatterier på, sier Julie Vestgren Pettersen, prosjektleder i Miljøagentene.

Nordmenn verst i klassen
Det er ingen tvil om at dugnaden trengs, nordmenn er nemlig de som kjøper og kaster mest elektronikk i hele verden. Ifølge tall fra Global E-waste Monitor genererte hver nordmann hele 26 kg elektronisk avfall per innbygger i 2019. Pettersen mener konkurransen kan være en motvekt til bruk-og-kast-mentaliteten, som råder blant mange voksne.

Å se på batterier og annet elektrisk avfall som ressurser, er noe vi lærer oss i ung alder, forteller hun.

Siden oppstarten i 2013 har elever landet rundt samlet inn over 562 tonn husholdningsbatterier. Målet er å øke miljøengasjementet blant elevene som deltar, og at de kan lære mer om gjenvinning og kretsløpstenkning

En miljødugnad hvor alle er vinnere
Alle fjerdeklassinger i Norge er invitert til å delta i Batterijakten, som varer fra 12.april til 2.mai.

I år er konkurransen tilpasset slik at den kan gjennomføres på smittevernvennlig vis. Elevene oppfordres til å ikke gå fra dør-til-dør, men samle inn batterier på andre måter. Klassene får også ukesoppdrag, som kan løses både på skolen og hjemmefra, for å samle ekstra poeng.

Hovedpremien, som er på 30 000 kroner, oppfordres elevene til å bruke på miljøfremmende aktiviteter for hele klassen.

Vi ønsker årets deltagere lykke til! avslutter Pettersen

 

Fakta:

  • Mange batterier inneholder miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium. Når slike batterier kastes feil, kan de gjøre stor skade på naturen.
  • Alle batterier – ikke bare de som inneholder miljøgifter –skal samles inn for å resirkuleres.
  • Du kan levere brukte batterier der du kjøpte de, eller hos en gjenvinningsstasjon. Forhandlere er forpliktet til å ta imot batterier av samme type som de selger.
  • Litium-batterier og knappcellebatterier kan begynne å brenne, derfor må du teipe over polene på disse batteriene før du leverer de inn.
  • Det er gratis å levere inn brukte batterier

(Kilder: Miljødirektoratet, Batterijakten.no og Batteriretur.no)

 

Om Batterijakten
Batterijakten er en nasjonal kampanje som handler om å skape miljøengasjement blant vanlige skolebarn. Kampanjen setter fokus på et positivt miljøsyn, hvor alle kan delta, hvor alle monner drar, og hvor det nytter å gjøre noe. Batterijakten er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, VARTA og Batteriretur.

Om Miljøagentene
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi arbeider for å gi barn tro på seg selv, på framtiden, og at det nytter å gjøre noe! Miljøagentene ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at vi skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.

Kontaktpersoner

Kommunikasjonsrådgiver
Wanda Nathalie Nordstrøm
+47 46 44 85 53
wanda@miljøagentene.no

Prosjektleder Batterijakten
Julie Vestgren Pettersen
+47 99 16 98 94
julie@miljøagentene.no