Innovativt samarbeid på Øra

- Batteriretur har vært innovative. De ser muligheter hele tiden. Sånne folk liker vi, sier Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn. Batteriretur jobber sammen med Borg Havn i et prosjekt om bruk av brukte batterier til batteribank.

Batteriretur kom til Øra Industriområde i 2018

Øra Industri- og havneområde ligger utenfor Fredrikstad og består av 2000 mål. 500 av disse eies av Borg Havn. Da Batteriretur i 2016 begynte å se etter tomt på Øra var Tore Lundestad bekjelpelig med å se etter muligheter:

– På den tiden det ble kjent at Batteriretur vurderte å etablere seg på Øra, hadde vi en ledig tomt ved siden av Nexans. Nexans hadde planer om å bygge ut, men kom ikke i mål med planene sine, og vi fikk en mulighet til å tilby Batteriretur lokaler. Vi hadde så et møte med dem og så gikk det veldig fort, forteller Lundestad. I 2017 sto bygningene klare og i januar 2018 var Batteriretur i full drift på Øra.

Et innovativt tilskudd for bedriftene på Øra

Batteriretur valgte Øra på grunn av nærheten til havn samt på grunn av det store gjenvinningsmiljøet hvor flere av Batterireturs samarbeidspartnere også holder til. Batteriretur har blitt lagt merke til og er ofte omtalt i lokale medier som et innovativt tilskudd til næringslivet på Øra.

– Batteriretur er jo en virksomhet som har aksellerert mye i de siste årene med sin elbil politikk. Det vi ser nå er jo ikke fokus på start-batterier, men på fremtidens batterier og de volumene som kommer økende fremover. Batteriretur ligger i forkant og kan være med å definere og være en premissleverandør til hele bilindustrien. Det er ikke ofte man gjør fra norsk side, sier Lundestad.

Felles prosjekt – lagring av energi

Siden Batteriretur etablerte seg på Øra har de vært involvert i flere samarbeidsprosjekter med andre bedrifter på Øra. Ett av prosjektene har de hatt i samarbeid med Borg Havn.

– Batteriretur har vært med i prosjektet ‘Energipakke Borg Havn’ hvor vi har sett på muligheten for å bruke brukte batterier som batteribank for lagring av elproduksjon fra solceller. Dette er et prosjekt vi har hatt en pilot på her på Øra, sier Lundestad.

Borg Havn startet prosjektet i 2018, i samarbeid med Smart Innovation Norway. Sammen søkte de, og fikk innvilget Enova-støtte for sin høye grad av innovasjon hvor målet er å produsere grønn energi lokalt og bruke den energien effektivt og også redusere effekttopper på anlegget ved å bruke et batterilager.

– Batteriretur kom tidlig med. De fortalte om sine tanker rundt å se nærmere på muligheten for å gi brukte batterier nytt brukspotensiale slik at dem ikke ble kondemnert med en gang. Vi så raskt at dette passet med vårt prosjekt for å lage mer egenprodusert energi og å se på muligheten for å lagre det på lokale, autonome enheter, fortalte Lundestad.

Batteribank på Øra

Batteribankene er nå laget og står på Batterireturs tomt, bak produksjonsenheten i en container. En del høyenergibatterier ble satt opp i Batterireturs avdeling i Sandefjord, og siden transportert til Fredrikstad og montert i containeren sammen med andre batterier.

– Her er det flere typer batterier som blir koblet sammen – og denne koden har Batteriretur knekt selv, sier Lundestad,
Bilprodusentene trodde ikke dette var mulig, men Batteriretur har klart å bruke forskjellige typer batterier og få de til å jobbe sammen. De har vært innovative. De ser muligheter hele tiden. Sånne folk liker vi, legger Lundestad til.

Bruker smart-teknologi

I tillegg til batteribanken, som skal lagre energien produsert fra solcellene, har prosjektet også en varmepumpe knyttet til varmen fra solfangerne og jordvarme. Dette gjør det mulig å veksle ut og bruke fjellet som reservoar til å lagre energi.
– Når vi har solceller, så skal batteribanken lagre den energien som ikke blir brukt, også bruker vi smart-teknologi for å finne ut hvor stor en batteribank bør være for å betjene det forbruket kunden har på en balansert måte gjennom ett år. Dette gjør vi ved å legge inn f.eks. prognoser på været. Så hvis det blir veldig mye sol hver dag, så lagrer vi minst mulig og bruker strømmen inn i produksjonen og lader biler. Er det dårlig vær på gang så lagrer vi mer slik at vi kan veksle ut og inn mot nettet, sier Lundestad.

Smart-teknologien hjelper til med å finne det optimale forholdet mellom forbruk og lagringskapasitet. Når bedrifter er koblet til eksternt nett så kan de bruke det de vil, men dette er en måte å få et smart-grid system på plass.

Reduserer behov for utbygging av nettet

Hvis flere aktører lokalt benytter seg av et slikt system så reduseres behovet for å bygge ut nettet, ettersom peak’ene reduseres.
– Er det veldig dyr strøm en periode så kan en benytte strøm fra batteribankene, og når det er billig kan en lagre opp energi også fra nettet. Dermed får aktørene en flat og forutsigbar kostnad, sier Lundestad, og legger til: – Hvis mange gjør dette så trenger en ikke bygge ut nettet i Norge og en får et veldig robust og kostnadseffektiv forbruk.

Samarbeid for å nå målene

Lundestad forteller at samarbeid er nøkkelen for fremtidig innovasjon og utvikling og skryter av samarbeidet i prosjektet, og av Batteriretur som samarbeidspartner:
– Vi har dyktige aktører i prosjektet og godt samarbeid. Vi omstiller oss raskt dersom vi ser bedre måter å håndtere noe på. sier Lundestad. – Og Batteriretur bidrar stort med sin kompetanse og innovasjon. De er en gamechanger i verdenssammenheng, avslutter Lundestad.

Visste du at?
Energipakken består av flere typer batterier som er koblet sammen. Her skal energien som er produsert fra solcellene lagres og brukes ved behov. Systemet vil muliggjøre en avlastning når kapasiteten til nettet er lav.