Fremtiden er elektrisk

Batteriretur skal drifte verdens første demontering- og gjenvinningsbedrift for batterier fra elektriske kjøretøy, både biler og ferger. Innsamlingen skal omfatte hele Norge, men også Skandinavia for øvrig. Selskapet skal hete Hydrovolt!

Resirkulering i verdensklasse
Sammen med det svenske batteriselskapet Northvolt kunngjorde Hydro i juni 2020 at de to selskapene hadde gått sammen om å bygge et pilotanlegg for resirkulering av materialer fra brukte elbilbatterier fra det norske bilmarkedet. Anlegget som skal bygges på Batterireturs anlegg i Fredrikstad vil bli det første av sitt slag i Norge og vil være av de teknologisk mest avanserte resirkuleringsanleggene i verden.

– Batteriretur har lenge drevet utviklingsarbeid for å kunne sikre gode prosesser også for batterier fra elektriske kjøretøy. Vi har jobbet mye med å få på plass Hydrovolt, og nå ser vi frem til å få opp fabrikken på Øra slik at vi kan ta utviklingsarbeidet over i en produksjonsfase. Anlegget vil bidra til å ‘lukke kretsløpet’, bidra til grønn industriutvikling og grønne arbeidsplasser. Dette er samfunnsutvikling og industriutvikling, hånd i hånd, sier daglig leder i Batteriretur, Fredrik Andresen, som også blir direktør i det nye selskapet.

Sirkulærøkonomi i praksis
Batteriene vil komme til Øra og bli demontert. Energien fra batteriene som demonteres gjenbrukes i prosessen, mens fraksjoner som kobber, stål og plast gjenvinnes lokalt. Modulene fraktes videre inn i maskinen – og ut av dette kommer såkalt black mass. Denne massen inneholder litium, kobolt, nikkel og mangan – viktige råvarer for produksjon av batterier. Dette fraktes med båt fra Borg Havn til Nord-Sverige for videre prosessering, hvor råvarene blir brukt på nytt i produksjon av nye battericeller. På denne måten sikrer vi en god og effektiv gjenvinning av batterier.

Hydrovolt
Produktene fra det nye, planlagte resirkuleringsanlegget for batterier i Fredrikstad vil bestå av aluminium og andre verdifulle batteriråvarer. Aluminiumet vil bli resirkulert av Hydro, mens andre verdifulle materialer enten vil bli gjenbrukt i Northvolts batteriproduksjon eller solgt til andre aktører.

Betydelig bidrag til ‘hovedstaden for sirkulærøkonomi’
Det toppmoderne resirkuleringsanlegget i Fredrikstad vil spille en viktig rolle i å drive Europa mot sirkulærøkonomi i flere bransjer. Northvolt, som er en av partnerne her, har mål om at 50 prosent av råmaterialene de benytter skal komme fra resirkulerte batterier innen 2030, og opprettelsen av dette topp-moderne anlegget i Fredrikstad er en viktig milepæl i denne retningen,

43, 5 millioner i støtte fra Enova
Hydrovolt har fått støtte av Enova til etableringen, og bidrar med 43,5 millioner kroner. De totale investeringene er omlag 120 millioner kroner.

Store miljøbesparelser
– Ved å demontere og gjenvinne batteriene i Fredrikstad tar vi bort ca 2500 45 fots containere fra båttrafikken – i løpet av ett år. Dette tilsvarer ca 2 mill kg CO2.
Batterier inneholder mange råvarer som er viktige å få bragt tilbake til nye batterier, samtidig som vi unngår å ta ut de mest jomfruelige råvarene. Dette er råvarer som det kan bli mangel på globalt, sier Andresen.

– Det ligger en betydelig miljøfordel i å sikre at en så stor del av batteriene kan brukes på nytt. Batteriretur har gjennom mer enn 25 år tatt et stort ansvar for å gjenvinne tradisjonelle batterier. Dette har vært et betydelig bidrag til å sikre gjenvinning på en trygg måte. Samfunnsgevinsten er stor.

Batteriretur leder an utviklingen inn i fremtiden
– Vi i Batteriretur vil fortsette å bidra til at Norge posisjonerer seg som et pioner land innen e-mobility. Hydrovolt vil være ett av våre bidrag. Det kommer mer! Det sier Andresen og legger til – Fremtiden er elektrisk!