Høstferie og batterier….

Ferietid så bruker vi mer batterier en vanlig. Hvor gjør vi av dem etterpå?

Høstferien er i gang og for mange betyr det ekstra tid til både «gaming» og andre aktiviteter både ute og inne som gjør at du bruker ekstra batterier. Når du bytter batteri i controller, pc mus, sykkellykta eller annet elektisk og elektronisk utstyr, – husk å levere de gamle batteriene inn enten på butikken der du kjøper nye eller på den lokale miljøstasjonen. Vi i Batteriretur skal sørge for at batteriene du leverer inn, gjenvinnes og blir til nye produkter.
For å sikre mot kortslutning – tape polene på batteriene.  Hilsen Kari Bang