Noen ord fra sjefen, sånn til JUL!!

Herunder får vi noen ord fra vår Daglig leder, Fredrik Andresen. Som de fleste sikkert har fått med sig så skjer det mye hos Batteriretur om dagen, så følg oss på sosiale medier også, for at få full kontroll av arbeidet som skjer hos oss!

2021
I året som har gått har man sett hva omstilling og endringsvilje kan levere av prestasjoner.

Ny nabo
For oss i Batteriretur har det vært intenst med en ny nabo på vårt område som bygger fabrikk samtidig som vi har holdt virksomheten vår i full drift. Slikt er kun mulig med godt samarbeid på tvers av selskaper og god kommunikasjon så jeg retter en stor takk til alle involverte fra både Batteriretur og Hydrovolt. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Pandemi
Året i seg selv har vært bra selv om vår verden som så mange andre er preget av den globale pandemien. Vi jobber mye med eksport og flere av våre partnere og destinasjoner kjenner betydelig tyngre på konsekvensene av pandemien. Jeg vil berømme samarbeidet vi har med havnen i Fredrikstad. Borg havn er en svært fremoverlent aktør vi jobber svært godt med og deres vilje til endring, support & støtte for sine partnere på Øra er betydelig og høyt verdsatt fra vår side. Det samme vil jeg si om Andersen og Mørck og Shipping Partner som har hjulpet oss gjennom både containerkrise og andre utfordringer gjennom året. Utfordringene er ikke over, men med gode partnerskap, høy grad av tillit og samarbeid kommer man seg gjennom tøffe tider. Det er mange flere jeg kan nevne av våre partnere, men listen blir for lang å skrive om her i denne bloggen, men tusen takk til innsamlere, transportører og alle partnere av oss der ute.

Sammen er vi sterke
Intet av dette over vil løse seg uten gode medarbeidere slik vi har i Batteriretur. Uten å gå for mye i detalj så er det nettopp deres fortjeneste at vi har håndtert samboerskapet med Hydrovolt så bra. Ikke minst viljen de ansatte viser til endringer og positive holdning er årsaken til at vi håndterer det som måtte komme på en utmerket måte. Sammen er vi sterke og det har denne pandemien vist mer enn noe annet. Jeg gleder meg til fortsettelsen sammen med dere og vår videre utvikling i 2022.
Det kommende året blir ikke på noen måte av mindre hektisk karakter. Det er store endringer på gang med en ny Batteri regulering og her vil jeg bruke mye tid for å sikre at dette blir implementert på en så god måte som mulig.

Gode samarbeidet
I dette er også samarbeid en nøkkelfaktor og vårt svært gode samarbeid med Batteriimportører, Bilimportører og OEM’er samt Autoretur gjennom mange år sørger for at vi har betydelig nettverk og kompetanse for å sikre gode prosesser. De fleste har vel fått med seg nå at Norge er best i verden på elektrifisering, og da skal vi fortsette å være best også innen produsentansvar, gjenbruk og gjenvinning. Vi skal utvikle systemene og bransjen videre med bærekraft og verdiskapning som hoved drivere. Det er sirkulærøkonomi i praksis og da oppnår vi det alle jobber sammen for. Utvikling av grønne arbeidsplasser, innovasjon og et bedre miljø for fremtidige generasjoner.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et elektrisk nytt år!

Julehilsen fra
Fredrik