LOOP og Batteriretur skal få flere batterier inn i loopen

Du tenker kanskje ikke på det, men veldig mange av tingene du omgir deg med drives ved hjelp av batterier. Batterier holder smarttelefonene våre i gang, lar deg skifte kanal i sofaen på kvelden, gjør at røykvarsleren piper når den skal, og ikke minst flytter deg fra A til B om du kjører el-bil. Batterier er rett og slett geniale i bruk, men mange vet ikke at batterier er fulle av muligheter også når de er tomme.

Vi lever i et samfunn der vi kjøper og bytter ut batteridrevne produkter som aldri før. Vårt forbruk fører til stor etterspørsel etter råmaterialer -og finnes det ikke nok resirkulerte materialer, så må vi utvinne nye råstoffer. Å gjenvinne materialer krever langt mindre klimautslipp enn når vi henter ut nye råstoff fra naturen.

De aller fleste vet at batterier kan leveres inn alle steder de selges, men likevel kaster mange batterier i restavfallet. Slik går vi glipp av verdifulle ressurser. Hvorfor folk ofte gjør det motsatte av hva de vet er riktig er en kjent sak. Vi har vel alle slengt oss på sofaen når vi egentlig burde trent, og snoozet vekkeklokka en gang for mye på en mandag? Men å ta gode miljøvalg er nå viktigere enn noensinne. Dette er valg den enkelte tar som påvirker oss alle. I dette kjerneområdet jobber vi i LOOP tilsammen med Batteriretur. Vi skal gjøre det enkelt og ikke minst inspirerende for folk å ta gode miljøvalg i hverdagen. Å få folk til å kildesortere mer slik at avfallet blir gjenvunnet til nye råvarer er en viktig del av dette arbeidet.

Vi i LOOP er derfor veldig glade for at vi nå styrker vårt mangeårige samarbeid med Batteriretur. Tidligere har vi samarbeidet om undervisningsmateriell og i nasjonale kampanjer om kildesortering. Nå skal vi samarbeide om felles budskap for å få frem viktigheten av å samle in og gjenvinne batterier. Sammen skal vi nå ut til forbrukere, skoler, kommuner og bedrifter blant annet gjennom sortere.no – alt om avfall på ett sted. Sammen skal vi gjøre noe lite for noe stort!

Hilsen LOOP