Ingen batterier skal i restavfallet!

Det nærmer seg både adventstid og mørketid i landet vårt, og vi trekker nok litt mer innomhus de fleste av oss. Kanskje vi bruker med lys enn andre tider på året, og kanskje noen av lysene inneholder batteri. På tide å skifte disse, og hva gjør du så med ditt brukte batteri?

Alle batterier, uansett form, størrelse eller kjemi skal samles inn for gjenvinning, og ingen batterier skal i restavfallet. Batterier kan utgjøre en brannrisiko dersom de havner i restavfallet, og vi kaster også verdifull råvare hvis vi ikke samler dem inn.

Batterier er energilagringsenheter de vil alltid inneholde noe restenergi når de kasseres. Dette innebærer at det vil være en viss risiko for kortslutning når batteriene samles inn. Kortslutning kan skje dersom polene på batteriene kommer i kontakt med hverandre, eller hvis batteripolene kommer i kontant med f.eks metaller.

Sett en tapebit over polene på batteriene for å sikre mot kortslutning før du leverer dem inn. Da har du gjort ditt!
Kortslutning kan også forekomme dersom batterier havner i avfallskvern på avfallsanlegg. Det er derfor viktig at man unngår å kaste dem i restavfallet.

Lever de kasserte batteriene dine til nærmeste lokale miljøstasjon eller på butikken som selger slike batterier. Da er du ikke bare med på å redusere faren for brann i restavfallet og på avfallsmottaket, men du er også med på å sikre at materialene i batteriene gjenvinnes og kan brukes i nye produkter. Da gjør vi vårt!
Ingen batteri skal i restavfallet.

Alle batterier skal samles inn for gjenvinning.
Tape polene.
Sikkerhet først – alltid!

God advents- og mørketid!
Kari, Sikkerhetsrådgiveren i Batteriretur