Fredriks blogg…

En viktig dag

Torsdag 23 august 2018 ble en merkedag i Batterireturs historie. Da åpnet vi vårt nye anlegg på Øra i Fredrikstad. Plasseringen innebærer en samlokalisering av Batterireturs virksomheter som letter arbeidet med å skape en effektiv og miljøvennlig drift.

90 personer på besøk

Med 90 personer tilstede ble det en verdig og fin åpning av anlegget. Den formelle åpningen sto Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygård, for.
Batteriretur er glade for den velvilje som både Fredrikstad kommune og Borg Havn har vist i forhold til vår virksomhet. Dette er et godt utgangspunkt for en mulig videre ekspansjon.

Takk til ansatte

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for den innsatsen de har lagt ned. Vi har bygd samtidig som vi har drevet vår vanlige virksomhet. Dette har bare vært mulig takket være en fantastisk stab.
Jeg sender også en tanke til min forgjenger, Frode Hagen, som har lagt mye av grunnlaget for den optimisme som selskapene har i dag.

Europeiske kontakter

Hyggelig er det på en dag som denne også å fastslå at vi har gode venner i Europa som vil bli viktige partnere også i framtida. Energi- og miljøspørsmål er spørsmål som bare kan løses med samarbeid over grensene. Batteriretur er i en god posisjon i så måte.
Jeg er også takknemlig for at selskapene har styrer som er framoverlente og orientert mot en fortsatt utvikling.
Framtida er elektrisk. Jeg føler at Batteriretur mer enn noen gang er forberedt på denne elektriske framtida.

/Fredrik

Best regards/Vennlig hilsen

Fredrik Andresen

Managing Director

AS Batteriretur