En enklere hverdag for våre samarbeidspartnere!

Batteriretur har transportavtaler gjeldene for hele landet og besitter derfor et godt nettverk for best mulig service til våre samarbeidspartnere.

Vi som alle andre ønsker og være innovative i våre løsninger og har derfor startet jobben med og utvikle et nytt logistikksystem.

Et nytt logistikksystem vil forenkle hverdagen til våre samarbeidspartnere samt ivareta sporbarhet på avfallet. Det vil også gi oss selv muligheten til å yte bedre service ovenfor alle dere som jobber med oss.

Det vil utover høsten derfor bli litt forandringer på bland annet innmelding av batterileveranse.
Mye kommer man til å kjenne igjen, men noen forandringer vil det bli. Alt for at gjøre det bedre, mer sikkert og enklere for alle.

Den nye systemet vil også bedre hverdagen for våre transportører, da det til tider kan være noe ventetid på levering.

Systemet for innmelding, transport, levering og lager vil bli integrert sammen slik at vi kan sikre kvalitet i alle ledd.

Hilsen

Tor Henrik

Operations Manager