Batterijakten 2019 er i full fremfart….

HVA ER BATTERIJAKTEN?

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse, hvor elevene skal samle inn brukte batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.
Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. I fjor samlet landets batterijegere inn nærmere 111 tonn batterier til gjenvinning.
Hvert år kjøper vi nordmenn over 2000 tonn batterier, og før Batterijakten startet opp i 2013 ble bare 1 av 3 batterier levert til gjenvinning. Resten ble kastet rett i søpla eller enda verre – i naturen!
De siste årene har vi heldigvis blitt veldig mye flinkere til å levere tilbake brukte batterier. Statens tall fra i fjor viser at nesten 4 av 5 husholdningsbatterier leveres tilbake til gjenvinning.

Miljøagentene er ganske sikre på at den fantastiske innsatsen til landets fjerdeklassinger har vært med på å få til dette!
Gode miljøvaner starter i barndommen.
Batterijakten er konkurransen som gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordens ressurser. Med Batterijakten kan dere gjøre en enkel og viktig innsats for miljøet mens dere har det gøy sammen. Ved å følge batteriets reise fra innsamling til gjenvinning, får dere et bedre bilde av kretsløpstenkning.
Vi håper at konkurransen bidrar til å øke engasjementet for miljøet – et engasjement som varer livet ut. Å se på batterier og annet avfall som ressurser, er noe vi lærer oss i ung alder. Det har vi nytte av hele livet.

Vi har så langt samlet in 55 ton i år, og er meget spent på sluttresultatet!!))